• Wakacyjne rajdy rowerowe

  Zapraszamy na wakacyjne rajdy rowerowe po lesie grotnickim.

  Kontynuuj czytanie
 • Stowarzyszenie Linda wspiera mieszkańców w sprawie Ośrodka Zdrowia w Grotnikach

  Przedstawiciele Stowarzyszenia Linda włączyli się do działań mieszkańców Grotnik, Ustronia, Jedlicza A i Jedlicza B, którzy czynnie wystąpili przeciwko uchwale Rady Gminy Zgierz, w wyniku której Ośrodek Zdrowia w Grotnikach może zaprzestać działania w dotychczasowej formule. W obawie o losy Ośrodka Zdrowia, mieszkańcy wystosowali list do wójta i rady gminy o następującej treści: OZ_Pismo_Sołtysi. Pismo to zostało […]

  Kontynuuj czytanie
 • Akcja „Kominiarz”

  Dołączamy do akcji „Kominiarz”, organizowanej przez Stowarzyszenie „PINIA”.  

  Kontynuuj czytanie
 • Klub Linda – miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych

  Stojąca w Jedliczu B, od lat pusta i praktycznie nieużywana, Sołtysówka wreszcie ożyje. Dzięki inicjatywie sołtys Anny Bednarek i społecznej pracy członków Stowarzyszenia Linda, przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, uruchamiamy Klub Linda. Obiekt oddany zostaje do dyspozycji stałych i okresowych mieszkańców okolicznych miejscowości i służyć będzie jako punkt sąsiedzkiej wymiany książek oraz miejsce organizacji […]

  Kontynuuj czytanie
 • Ankieta w sprawie komunikacji gminnej

  Rozpoczynamy akcję rozprowadzania, wśród stałych i okresowych mieszkańców, ankiet dotyczących komunikacji gminnej. Naszym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców i wystąpienie w ich imieniu do władz gminy. Szczegóły akcji znajdują się tu: http://stowarzyszenielinda.pl/ankieta-komunikacja-gminna/

  Kontynuuj czytanie
 • Powołanie inspektora RODO

  W dniu 6 lipca 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia Linda podjął uchwałę, na mocy której powołany został inspektor danych osobowych. Tym samym spełnione zostają wszystkie wymogi jakie nakłada na Stowarzyszenie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/669 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z […]

  Kontynuuj czytanie
 • XXV LATO Z MUZYKĄ

  Tego lata, kolejny raz będzie miał miejsce festiwal muzyczny organizowany przez Witolda Kacprzaka w Grotnikach. Oprócz tradycyjnych koncertów w kościele odbędą się również koncerty specjalne.

  Kontynuuj czytanie
 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda

  W sobotę 15 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda. Obecni na spotkaniu członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, przedstawione przez Zarząd, sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Po zakończeniu Zgromadzenia odbyła się, otwarta dla wszystkich część integracyjna, przy grillu serwującym doskonałe potrawy, ufundowane przez sponsora – Zakłady Pamso.

  Kontynuuj czytanie
 • Zamknięcie projektu „Budowa ogródka rekreacyjnego”

  Stowarzyszenie Linda przystąpiło w 2017 roku do realizacji projektu pod nazwą „Budowa ogródka rekreacyjnego”, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu przylegającego do Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A. Stowarzyszenie Linda miało być stroną realizującą Projekt i organizującą prace poprzez woluntarystyczne zaangażowanie swoich członków, Urząd Gminy Zgierz miał udostępnić teren, zaś środki finansowe miały pochodzić z zewnątrz. Beneficjentami […]

  Kontynuuj czytanie
 • Zamknięcie konkursu „Uchrońmy od zapomnienia!”

  30-go września 2018 roku minął termin składania prac konkursowych. Obecnie Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace, które napłynęły w liczbie 19. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10-go listopada 2018 w trakcie Wieczorku Patriotycznego, który rozpocznie się o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A  http://stowarzyszenielinda.pl/?event=wieczorek-patriotyczny-z-okazji-swieta-niepodleglosci

  Kontynuuj czytanie