Powołanie inspektora RODO

W dniu 6 lipca 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia Linda podjął uchwałę, na mocy której powołany został inspektor danych osobowych. Tym samym spełnione zostają wszystkie wymogi jakie nakłada na Stowarzyszenie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/669 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Nowo powołany inspektor podjął działania, regulujące przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Linda.

Comments are closed.