Ankieta w sprawie komunikacji gminnej

Rozpoczynamy akcję rozprowadzania, wśród stałych i okresowych mieszkańców, ankiet dotyczących komunikacji gminnej. Naszym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców i wystąpienie w ich imieniu do władz gminy.
Szczegóły akcji znajdują się tu: http://stowarzyszenielinda.pl/ankieta-komunikacja-gminna/

Comments are closed.