Zarząd Stowarzyszenia Linda spotkał się z Wójt Gminy Zgierz

W dniu 31-08-2021 wybrani na nową kadencję członkowie zarządu Stowarzyszenia Linda spotkali się w Urzędzie Gminy Zgierz z panią Wójt Wioletą Głowacką.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy Stowarzyszenie, opowiedzieliśmy o naszej misji oraz celach i kierunkach działania.

Przedstawiliśmy oczekiwania mieszkańców, dotyczące rozwoju infrastruktury trójwsi. Podkreśliliśmy, że mieszkańcy oczekują profesjonalnego zarządzania gminą, charakteryzującego się planowym podejściem do zagadnień infrastruktury, w szczególności stosowaniem metod projektowych. Oczekujemy na przedstawienie przez wójt przejrzystego i publicznie dostępnego planu działań dotyczącego trójwsi. Krytycznie podchodzimy do działań doraźnych.

Stowarzyszenie zadeklarowało pomoc dla władz gminy wskazując, że organizacje społeczne będące reprezentacją mieszkańców stanowią ważne i wartościowe uzupełnienie formalnych reprezentantów władzy samorządowej, jaką stanowią radni i sołtysi.

Duży nacisk kładziemy na konieczność corocznego wyodrębniania funduszu sołeckiego, który uważamy za jeden z fundamentów, na których opiera się społeczeństwo obywatelskie zamieszkujące tereny wiejskie.

Pani Wójt zadeklarowała wsparcie dla inicjatyw społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie Linda.

Niezależnie od odmiennego stanowiska w niektórych tematach, na przykład funduszu sołeckiego, spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Zarząd Stowarzyszenia Linda dziękuje pani Wójt za spotkanie i wyraża nadzieję na pomyślną współpracę.

Comments are closed.