Kolejny rajd rowerowy odbył się zgodnie z zamierzeniami 24-go sierpnia 2019 roku. Pogoda wyśmienita, uczestnicy rewelacyjni.

Trasa okazała się nieco dłuższa od zaplanowanej, ale dlatego, że dobrze i szybko się jechało. Byliśmy w miejscu, z którego widać siedem (7) „mostów”. Byliśmy też w miejscu, w którym nasza rzeka Linda wpada do rzeki Bzury (też naszej). Dwa razy przejeżdżaliśmy nad autostradą A2 i dwa razy pod nią (!!!). Tak jak poprzednio, rajd zakończył się w sołtysówce, w Jedliczu B.

Rajd został zorganizowany przez:

  • Gminne Centrum Kultury
  • Sołtys Jedlicza B – Annę Bednarek
  • Stowarzyszenie Linda

a prowadzony był przez Pawła Pietkowskiego.