Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik i Ustronia Linda

95-073 Jedlicze B, ul.Podleśna 67

  • KRS: 0000694442
  • NIP: 7322186356
  • REGON: 368225202

Rachunek bankowy: 85 1600 1462 1813 2012 6000 0001

 

Zarząd Stowarzyszenia

  • Anna Bednarek

  • Robert Sochalski

  • Elżbieta Szylin

  • Bohdan Szymczak

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca – Alicja Kochanowska
  • Za-ca Przewodniczącej – Katarzyna Kieliba
  • Sekretarz – Małgorzata Napieralska