Aktualności

 • Klub Linda – miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych

  Stojąca w Jedliczu B, od lat pusta i praktycznie nieużywana, Sołtysówka wreszcie ożyje. Dzięki inicjatywie sołtys Anny Bednarek i społecznej pracy członków Stowarzyszenia Linda, przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, uruchamiamy Klub Linda. Obiekt oddany zostaje do dyspozycji stałych i okresowych mieszkańców okolicznych miejscowości i służyć będzie jako punkt sąsiedzkiej

  Kontynuuj czytanie
 • Ankieta w sprawie komunikacji gminnej

  Rozpoczynamy akcję rozprowadzania, wśród stałych i okresowych mieszkańców, ankiet dotyczących komunikacji gminnej. Naszym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców i wystąpienie w ich imieniu do władz gminy. Szczegóły akcji znajdują się tu: http://stowarzyszenielinda.pl/ankieta-komunikacja-gminna/

  Kontynuuj czytanie
 • Powołanie inspektora RODO

  W dniu 6 lipca 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia Linda podjął uchwałę, na mocy której powołany został inspektor danych osobowych. Tym samym spełnione zostają wszystkie wymogi jakie nakłada na Stowarzyszenie art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/669 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

  Kontynuuj czytanie
Wszystkie wpisy