Projekty

  • Ławki na leśnych trasach spacerowych

    Z inicjatywy Stowarzyszenia Linda zostały wykonane i zamontowane, przy drogach leśnych prowadzących z Jedlicza i Ustronia, ławki dębowe. Środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z funduszy Stowarzyszenia oraz darowizny Lasów Państwowych. Ogółem zainstalowano dziesięć ławek. Wszystkie zostały zabezpieczone przed kradzieżą.

  • Budowa ogródka rekreacyjnego w Jedliczu A

    Projekt przerwany. Szczegóły w aktualnościach http://stowarzyszenielinda.pl/zamkniecie-projektu-budowa-ogrodka-rekreacyjnego/