Projekty

  • Ławki na leśnych trasach spacerowych

    Z inicjatywy Stowarzyszenia Linda zostały wykonane i zamontowane przy drogach leśnych prowadzących z Jedlicza i Ustronia ławki dębowe. Środki potrzebne do realizacji projektu pochodziły z funduszy Stowarzyszenia oraz darowizny Lasów Państwowych.

  • Budowa ogródka rekreacyjnego w Jedliczu A

    Projekt przerwany. Szczegóły w aktualnościach http://stowarzyszenielinda.pl/zamkniecie-projektu-budowa-ogrodka-rekreacyjnego/