Wybory samorządowe 7 kwietnia 2024

Wybory samorządowe stanowią kluczowy element demokracji lokalnej, pozwalający mieszkańcom w najbardziej bezpośredni sposób wpływać na kształt swojego najbliższego otoczenia. Misją Stowarzyszenia Linda jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i na ten aspekt chcielibyśmy zwrócić uwagę przy okazji nadchodzących wyborów.

Samorząd terytorialny, jako struktura władzy najbliższa lokalnym mieszkańcom, może i powinien być platformą dla inicjatyw obywatelskich i realizacji naszych – mieszkańców Trójwsi – potrzeb. Aby jednak tak się stało konieczne jest oddanie głosu na tych kandydatów, którzy słuchają głosu swoich wyborców, są otwarci na codzienne kontakty i wrażliwi na zgłaszane problemy. Od naszych radnych oczekujemy aktywności, ciągłego zainteresowania bieżącymi sprawami, dobrej znajomości lokalnych problemów i, co oczywiste, reprezentowania interesów swoich wyborców w Radzie Gminy.

Kandydatami, których rekomendujemy do Rady Gminy są Członkowie Stowarzyszenia Linda, radni mijającej kadencji: Wojciech Kaźmierczak i Grzegorz Kieliba.

Wojciech Kaźmierczak mieszka w Jedliczu A od 40 lat i jak mało kto zna wszystkie lokalne problemy. Jest aktywnym działaczem społecznym koncentrującym swoją uwagę na integracji społecznej, ochronie środowiska oraz opiece nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi.

Grzegorz Kieliba jest również mieszkańcem Trójwsi i kandyduje z Ustronia. Działa społecznie w Stowarzyszeniu Linda promując akcje prozdrowotne podczas organizowanych przez nas wydarzeń.

Obydwaj kandydaci przywiązują szczególną wagę do działań na rzecz poprawy życia mieszkańców Trójwsi, w szczególności ulepszeniu infrastruktury drogowej i lokalnej komunikacji, w tym budowy bezpiecznych traktów pieszych i rowerowych.

Byli naszymi głosami w Radzie Gminy i, naszym zdaniem, w pełni zasługują na poparcie w nadchodzących wyborach.

Comments are closed.