Święto szkoły w Grotnikach

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni na uroczystość Święta Szkoły do ZSG w Grotnikach, które odbyło się dn. 30 maja b.r. Podziwialiśmy występy i pokazy umiejętności uczniów. W imieniu członków Stowarzyszenia Linda złożyliśmy całej społeczności szkolnej życzenia sukcesów oraz satysfakcji z pracy dydaktyczno-wychowawczej. Podziękowaliśmy także Szkole za dotychczasową, owocną współpracę. Atmosfera spotkania była bardzo miła.

Comments are closed.