Konsultacje w sprawie zalewu nad Lindą

W dniu 07-02-2024 odbyło się w Grotnikach spotkanie Pani Wójt Wiolety Głowackiej z mieszkańcami w sprawie planowanej realizacji projektu dotyczącego terenu turystyczno-rekreacyjnego nad Lindą. W spotkaniu wzięli udział radni z Grotnik, Ustronia i Jedlicza oraz liczne grono zainteresowanych mieszkańców. Stowarzyszenie Linda przekazało do Urzędu Gminy swoje stanowisko odnośnie zalewu w piśmie z dnia 18-07-2022. Obecnie pojawiły się możliwości dofinansowania w wysokości 4 mln zł, co otwiera drogę do realizacji projektu. Wobec powyższego sformułowaliśmy zaktualizowane stanowisko, które zostało zaprezentowane na spotkaniu, a w formie pisemnej przesłane w dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy Zgierz.

Stanowisko Stowarzyszenia Linda odnośnie zagospodarowania terenu nad Linda.

W najlepiej pojętym interesie mieszkańców jest konsekwentne zagospodarowanie terenu nad Lindą w dwóch miejscach:

  1. Na terenie gminnym za ośrodkiem zdrowia, gdzie obecnie znajdują się już obiekty rekreacyjne zainstalowane przez Stowarzyszenie Pinia. Do obecnie istniejących obiektów powinien zostać dodany atrakcyjny plac zabaw dla dzieci.
  2. Na terenie gminnym przylegającym do zalewu na Lindzie. Obszar ten powinien zostać zagospodarowany w następujący sposób:
    a) Teren powinien zostać rozgrodzony, dostęp do niego powinien być publiczny przez cały rok, a korzystanie zarówno z plaży, jak i z przyległego terenu i kąpieliska nie powinno wiązać się z żadnymi opłatami
    b) Na terenie przylegającym do zalewu powinny znaleźć się obiekty małej architektury w postaci zadaszonych wiat, ławek, wydzielonego miejsca na ognisko i tym podobnych obiektów tworzących atmosferę sprzyjającą rekreacji i integracji mieszkańców
    c) Na terenie przylegającym do zalewu mogą znajdować się obiekty prowadzące działalność gastronomiczną
    d) Do rozważenia pozostaje opcja porozumienia z Nadleśnictwem celem przekształcenia pustego placu na skraju lasu w parking.

Zagospodarowanie wzmiankowanego terenu powinno uwzględniać możliwość całorocznego wykorzystania oraz komponować się z charakterem leśnego otoczenia i w maksymalnym stopniu wykorzystywać naturalne surowce, w szczególności drewno.
Ze względu na nieuregulowany stan formalno-prawny jazu i zalewu na Lindzie, oraz bezskuteczne interwencje Urzędu Gminy w tej sprawie w Wodach Polskich, stoimy na stanowisku, że konieczne jest podjęcie dalszych działań, które na spotkaniu zapowiedziała Pani Wójt. W przypadku wyczerpania innych możliwości niezbędne jest sądowe ustalenie statusu zalewu, co otworzy drogę do jego rewitalizacji. Stowarzyszenie Linda stoi na stanowisku, że należy zintensyfikować działania w przedmiotowej sprawie.

Comments are closed.