Zebranie członków Stowarzyszenia Linda

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza-Kontrewers „Linda” zawiadamia, że we wtorek 12 czerwca 2018 roku o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A przy ul. Długiej 36 odbędzie się zebranie członków naszego Stowarzyszenia.

Tematem zebrania będzie omówienie spraw bieżących oraz wyznaczenie zadań na najbliższą przyszłość.

Zapraszam na zebranie wszystkich Członków Stowarzyszenia Linda, którzy chcieliby włączyć się czynnie do naszych prac.

Anna Bednarek

Prezes Zarządu