Spotkanie Otwarte

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza-Kontrewers „Linda” serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte poświęcone rozwojowi naszych miejscowości.

Tematyka spotkania:

  • budowa kanalizacji
  • instalacja gazu przewodowego
  • komunikacja drogowa i kolejowa
  • infrastruktura rekreacyjna
  • omówienie innych potrzeb mieszkańców

Po spotkaniu zapraszamy na część integracyjną przy bigosie, który przygotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jedliczu.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A przy ulicy Długiej 36.