Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Linda

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza-Kontrewers „Linda”, zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sołtysówce w Jedliczu B, przy ulicy Kochanowskiego 2 w dniu 19-06-2021 o godzinie 16:50 w pierwszym terminie i w dniu 19-06-2021 o godzinie 17:00 w drugim terminie.

W związku upływem kadencji władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych władz. Zaproszenia oraz materiały na zebranie zostaną wysłane do członków Stowarzyszenia drogą e-mailową.

Anna Bednarek

Prezes Zarządu