Stanowisko Stowarzyszenia Linda w sprawie funduszu sołeckiego

Wobec powzięcia podczas XXXII Sesji Rady Gminy Zgierz uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zgierz środków finansowych stanowiący fundusz sołecki w 2022 roku Stowarzyszenie Linda zajęło stanowisko w tej sprawie.

Więcej informacji w powyższej sprawie znajduje się na stronie: Fundusz sołecki – Stowarzyszenie Linda.

Zachęcamy wszystkich do udziału w dyskusji na temat funduszu sołeckiego.

Comments are closed.