Fundusz sołecki w gminie Zgierz

Podczas XXXII Sesji Rady Gminy Zgierz podjęto uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Zgierz środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku. Stowarzyszenie Linda krytycznie odnosi się do tej decyzji, czemu dało wyraz w liście otwartym skierowanym do radnych i wójt gminy.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj: List otwarty w sprawie Funduszu Sołeckiego

Jednocześnie zachęcamy członków naszego stowarzyszenia oraz wszystkie zainteresowane tematem osoby do przedstawienia swojego zdania odnośnie funduszu sołeckiego. Prosimy o przesyłanie swoich opinii na adres e-mailowy Stowarzyszenia Linda. Opinie zostaną przez nas opracowane i przekazane do wiadomości Rady Gminy i Pani Wójt.

W odpowiedzi na nasz list otwarty otrzymaliśmy od Pani Wójt pismo o następującej treści: Pismo od Wojt – fundusz sołecki