Walne Zgromadzenie 15-06-2024

W dniu 15-06-2024 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrało nowe władze Stowarzyszenia.

Na Prezeskę Stowarzyszenia wybrano Annę Bednarek, a do Zarządu powołano: Joannę Adamiec, Karola Królaka, Elżbietę Szylin i Bohdana Szymczaka.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Alicję Kochanowską, Katarzynę Michalską i Małgorzatę Napieralską.

Comments are closed.