Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Linda

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik i Ustronia „Linda”, działając w oparciu o §4 p.7 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Budynku OSP w Ustroniu, przy ulicy Ustronie 10 w sobotę 15-06-2024 o godzinie 16:50 w pierwszym terminie i w dniu 15-06-2024 o godzinie 17:00 w drugim terminie.
W związku z upływem trzyletniej kadencji władz Stowarzyszenia, podczas Walnego Zgromadzenia odbędzie się wybór nowych władz na kolejną kadencję.

Zaproszenia oraz materiały na zebranie zostały wysłane do członków Stowarzyszenia drogą e-mailową.

Anna Bednarek

Prezeska Zarządu