Ostateczny termin składania prac konkursowych

Termin składania prac w konkursie „Uchrońmy od zapomnienia!” mija 30.09.2018 roku.
Prace można składać w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Grotnikach, u Sołtysa Jedlicza A i u Prezes Stowarzyszenia Linda.