Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia