• Aleja lipowa w Grotnikach uratowana

    Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Pani Wójt Wioleta Głowacka wycofała projekt uchwały zdejmującej ochronę z alei lipowej w Grotnikach. W uzasadnieniu powołała się na protesty społeczne, w tym również…


    Kontynuuj czytanie
  • Aleja lipowa w Grotnikach jest zagrożona

    Radni gminy Zgierz rozważają zdjęcie szczególnej ochrony z pomnika przyrody, jakim jest unikalna aleja lipowa w Grotnikach. Projekt uchwały znajduje się na stronie http://bip.gminazgierz.pl/a,55154,projekty-uchwal-na-xxxv-sesje-rady-gminy-zgierz-zaplanowana-na-dzien-25-maja-2021-r.html. Czytamy…


    Kontynuuj czytanie