Stowarzyszenie Linda prowadzi akcję pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie naszej Trójwsi. Planujemy prowadzenie działań w długim okresie czasu. Jako organizacja społeczna zarejestrowana w KRS mamy możliwości, które nie są dostępne dla pojedynczych osób. Będziemy próbowali pozyskiwać fundusze i darowizny rzeczowe od firm, instytucji i osób prywatnych.

Pozyskane fundusze są źródłem finansowania tych potrzeb uchodźców, które nie mogą być zaspokojone poprzez wsparcie instytucjonalne. Niezależnie od tego organizujemy pomoc pozafinansową.

Prosimy wszystkich chętnych o wpłaty dowolnych kwot na nasze konto: 

85 1600 1462 1813 2012 6000 0001

Jeżeli w tytule wpłaty nie zostanie podany inny cel, środki zostaną przeznaczone na pomoc dla uchodźców.

Prosimy o kontakt mailowy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do naszej akcji i osobiście nieść pomoc potrzebującym.

Będziemy na bieżąco informować o naszych działaniach.

Stan na dzień 17-03-2022

  1. Przeznaczyliśmy kwotę 3500 PLN na dofinansowanie zakupu oleju opałowego dla ośrodka Jedliczanka
  2. Opłaciliśmy zakup obiadów dla wszystkich ukraińskich dzieci w szkole w Grotnikach do końca marca br.
  3. Zakupiliśmy podstawowe materiały szkolne na potrzeby nauki języka polskiego
  4. Rozpoczęliśmy naukę podstaw języka polskiego dla dzieci i dorosłych w ośrodku Jedliczanka

Stan na dzień 20-03-2022

  1. Zakupiliśmy wodę w małych butelkach dla dzieci uczęszczających do szkoły w Grotnikach
  2. Zakupiliśmy środki czystości i artykuły higieniczne dla uchodźców przybyłych do ośrodka w Ustroniu

Stan na dzień 11-04-2022

  1. Zakupiliśmy za kwotę 900 PLN drewno opałowe dla ośrodka Jedliczanka

Stan na dzień 30-06-2022

  1. Zakupiliśmy za kwotę 1586,70 PLN drewno opałowe dla ośrodka Jedliczanka. Środki pozyskaliśmy z darowizny przekazanej przez Lasy Państwowe

Ogólna kwota wydatków do dnia 30-06-2022 wyniosła 6760,10 PLN.

Stan na dzień 01-06-2023

  1. Przekazaliśmy darowiznę w kwocie 1795,00 PLN dla Polskiej Misji Medycznej z przeznaczeniem pomocy dla Ukrainy.

Ogólna kwota wydatków do dnia 01-06-2023 wyniosła 8860,00 PLN i objęła wszystkie środki zgromadzone na koncie Stowarzyszenia z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy.