Stowarzyszenie Linda na lekcji WOS w grotnickiej szkole

Najlepszą metodą edukacji społecznej jest bezpośredni kontakt młodzieży z osobami zaangażowanymi społecznie. Wychodząc z tego założenia, na jednym ze spotkań z dyrekcją ZSG w Grotnikach zaproponowaliśmy „żywą” lekcję WOS-u w klasach gimnazjalnych i spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Linda z młodzieżą. Pani dyrektor – mgr T. Socalska przyjęła propozycję z radością, w efekcie czego, w dniu 07.06.2018r. nasi przedstawiciele przybyli do klas llG i lllG miejscowej szkoły. Gospodarzem lekcji była p. mgr E. Wiśniewska.


Po krótkiej części teoretycznej na temat organizacji pozarządowych, opowiedzieliśmy młodzieży jak wygląda działalność Stowarzyszenia Linda w realu. Przedstawiliśmy im naszą misję, cele i zakres działania wynikające ze Statutu naszej organizacji oraz pokrótce opowiedzieliśmy o współpracy z samorządem lokalnym. Podkreśliliśmy tutaj, jak ważną sprawą jest pozytywny klimat współpracy dla dobra lokalnej społeczności i polepszenia standardu życia w naszych miejscowościach. W bezpośredniej rozmowie staraliśmy się zachęcić młodzież do wzięcia udziału w konkursie historycznym z cyklu „Ocalić od zapomnienia” i zarejestrować wspomnienia miejscowych seniorów.Chcemy bowiem zebrać jak najwięcej relacji dotyczących historii naszej małej ojczyzny przez pryzmat dziejów jej mieszkańców.
Zachęciliśmy młodzież do podzielenia się z nam przemyśleniami i propozycjami, które mogłyby zasugerować nam dodatkowe kierunki działania. Poprosiliśmy wszystkich o kontakt mailowy, który jest podany na wręczonych ulotkach Stowarzyszenia Linda. Wielu uczniów poprosiło o przystawienie pieczęci Stowarzyszenia w zeszycie do WOS-u na pamiątkę spotkania.
Obie lekcje przebiegły w sympatycznej i przyjemnej atmosferze. Piękne kwiaty i okolicznościowe podziękowanie wręczone na ręce Prezes naszego stowarzyszenia było naprawdę miłym akcentem na zakończenie spotkania.
Mamy nadzieję, że czas poświęcony młodym ludziom z zaprzyjaźnionej szkoły zaowocuje w przyszłości ich aktywnym udziałem w życiu naszej lokalnej społeczności.

Comments are closed.