Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Linda

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza-Kontrewers „Linda” zawiadamia, że w sobotę 15 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A przy ul. Długiej 36 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego Stowarzyszenia.

Tematem zgromadzenia będzie przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego oraz omówienie spraw bieżących. Zaproszenia oraz materiały na zebranie zostaną wysłane do członków Stowarzyszenia drogą e-mailową.

Po zebraniu, około godziny 18:00 odbędzie się część integracyjna przy ognisku, pod hasłem „Spotkanie z Lindą”, na którą zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia oraz rozwojem regionu.

Anna Bednarek

Prezes Zarządu