Ogłoszenie konkursu „Uchrońmy od zapomnienia!”


 

Regulamin Konkursu

„Uchrońmy od zapomnienia! Dzieje mieszkańców Ziemi Jedlickiej i okolic oraz ich rodzin – Historie opowiedziane „

Cel Konkursu: ukazanie indywidualnych losów mieszkańców Ziemi Jedlickiej i okolic oraz ich rodzin. Godne są one upamiętnienia, aby pozostawić przyszłym pokoleniom wiedzę o dziejach naszego regionu w wymiarze bardzo indywidualnym. Uświadomienie bowiem mieszkańcom bogatej historii naszej małej ojczyzny przyczyni się do budowania świadomości naszego miejsca w dziejach narodu.

Uczestnicy Konkursu: brak ograniczeń; Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów, studentów oraz osób dorosłych. Może mieć także charakter rodzinny.

Organizator Konkursu: Stowarzyszenie Linda oraz Koło Gospodyń Wiejskich – Jedlicze.

Forma prac konkursowych:

  • album fotograficzny w dowolnym formacie, zawierający zdjęcia z opisem,

  • dowolne opracowanie literackie, z możliwością wykorzystania zdjęć, grafiki itp.,

  • film, lub prezentacja multimedialna.

Miejsce składania prac:  Zespół Szkół Gimnazjalnych w Grotnikach, Sołtys Jedlicza A,  Prezes Stowarzyszenia Linda.

Harmonogram Konkursu:

  • luty 2018 – ogłoszenie Konkursu i jego regulaminu

  • do 30.09.2018 – składanie prac konkursowych:

  • 11.11.2018 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród na V Wieczorze Patriotycznym w świetlicy w Jedliczu A. Bohaterowie opowieści mile widziani.

Ekspozycja prac konkursowych: Świetlica w Jedliczu A.

Kryteria oceny prac:

  • wykorzystanie materiałów faktograficznych,

  • ujęcie tematu i zawartość opowieści,

  • poziom wykonania /prezentacji,

  • oryginalność pracy konkursowej

W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów i partnerów.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione cennymi nagrodami.