Ankieta w sprawie komunikacji gminnej

Obecnie miejscowości Grotniki, Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B są skomunikowane wyłącznie poprzez istniejącą linię kolejową, posiadającą przystanki w Grotnikach i Zgierzu Kontrewers. Brak jest komunikacji gminnej. W prowadzonych przez nas w gminie rozmowach w tej sprawie padały, poza kosztowymi, argumenty o niewielkim zainteresowaniu mieszkańców taką komunikacją. Chcemy to zweryfikować, poprzez ankietę rozprowadzaną wśród stałych i czasowych mieszkańców.

Prosimy o pobranie ankiety i wypełnienie jej anonimowo. Ankietę można wypełnić elektronicznie i odesłać mailem na adres kontakt@stowarzyszenielinda.pl lub wypełnić w postaci papierowej i zostawić w siedzibie Stowarzyszenia, w Ośrodku Zdrowia w Grotnikach lub u Sołtysów. Wyniki ankiety przedstawimy w naszym serwisie i wykorzystamy do rozmów z Urzędem Gminy.

Zobacz ankietę: Ankieta komunikacja gminna

Pobierz ankietę: Ankieta komunikacja gminna

Prosimy o aktywne włączenie się do akcji wypełniania ankiet. Tylko masowy odzew pozwoli nam użyć wyników ankiety jako wiarygodnego i miarodajnego sondażu.