Składamy podpisy na listach poparcia Wojciecha Kaźmierczaka w wyborach Wójta Gminy Zgierz

Zarząd Stowarzyszenia Linda podjął w dniu 09-03-2020 uchwałę o poparciu Wojciecha Kaźmierczaka w wyborach na Wójta Gminy Zgierz. W uchwale czytamy: „Wojciech Kaźmierczak jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Linda i aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia. Pełniąc w obecnej kadencji funkcję radnego i Przewodniczącego Klubu Radnych „My Społeczeństwo” aktywnie wspiera wszystkie działania na rzecz mieszkańców Jedlicz, Grotnik i Ustronia. Jego działalność w radzie gminy jest zorientowana na podnoszenie standardów pracy organów samorządowych, przestrzeganie prawa oraz wymogów dobrego gospodarowania.

W świetle powyższej uchwały Zarząd Stowarzyszenia Linda prosi wszystkich członków Stowarzyszenia o poparcie kandydatury Wojciecha Kaźmierczaka poprzez złożenie swojego podpisu na listach poparcia.

W obecnej, trudnej sytuacji panującej pandemii zbieranie podpisów w tradycyjny sposób jest niemożliwe, bez narażania się na ryzyko zarażenia. Dlatego proponujemy rozwiązanie alternatywne, które zapewni pełne bezpieczeństwo zarówno osobom podpisującym listy poparcia, jak i osobom zbierającym podpisy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym listem Wojciecha Kaźmierczaka, wyjaśniającym zasady zbierania list poparcia.

Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się absurdalną decyzją o terminie przedterminowych wyborów wójta w Gminie Zgierz w czasie trwającej epidemii koronawirusa, w trosce o Państwa bezpieczeństwo wystąpiliśmy do Państwowej Komisji Wyborczej  z pytaniem o możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydata w wersji elektronicznej.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy niestety odpowiedź negatywną którą zamieszczamy poniżej, zawiera ona również informację o konieczności wpisywania nr. PESEL na liście. Mam nadzieję że rozwieje to wątpliwości niektórych z Państwa powołujących się na RODO, co do zasadności podawania nr. PESEL.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam Państwu moją propozycję bezpiecznego zbierania podpisów.

– podaję link do strony z drukiem listy poparcia: lista-poparcia

–  listę należy wydrukować, a po podpisaniu w gronie domowników, proszę o wrzucenie jej do skrzynek pocztowych, lub specjalnych pojemników w sklepach w n/w punktach gminy .

1 GROTNIKI – ul.Sosnowa 5 / skrzynka pocztowa/

2 GROTNIKI – sklep warzywno-owocowy przy przystanku kolejowym

3 JEDLICZE A –sklep spożywczy /pojemnik w sklepie/

4 JEDLICZE B – /sołecka skrzynka pocztowa przy sołtysówce/

5 USTRONIE – sklep spożywczy / pojemnik w sklepie/

Jeśli pojawią się nowe punkty zwrotu list poparcia będę Państwa informował.

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury i wpisanie się na listy poparcia.  Muszę zebrać minimum 600 podpisów w oryginale.

Z góry dziękuję,

Wojciech Kaźmierczak

Lista poparcia do druku: lista-poparcia.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania listy, a chciałyby poprzeć Wojciecha Kaźmierczaka prosimy o kontakt na adres mailowy Stowarzyszenia Linda.

Korespondencja z PKW jest dostępna pod tym odnośnikiem: Pismo PKW

Wyślij komentarz