Klub Linda

Zagospodarowanie terenu i budynku „Sołtysówki” w Jedliczu B, przy skrzyżowaniu ulicy Podleśnej i Kochanowskiego

Zakres projektu:
– Prace porządkowe i renowacyjne (malowanie okien i ogrodzenia, uporządkowanie terenu)
– Instalacja oświetlania w wiacie
– Wyposażenie budynku w meble i sprzęt AGD
– Utworzenie księgozbioru do podręcznej biblioteczki
– Wyposażenie w gry dla dzieci i dorosłych
– Wyposażenie w zabawki i materiały dydaktyczne dla dzieci

– Organizacja zajęć dla dzieci i dorosłych

Projekt został zrealizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Linda i okolicznych mieszkańców. Duża część wyposażenia została dostarczona przez okolicznych mieszkańców, którzy społecznie wykonali wszystkie prace remontowe. Cały księgozbiór i zabawki pochodzą z dobrowolnych darowizn. Środki finansowe na zakup materiałów na zajęcia dla dzieci zostały dostarczone przez Gminne Centrum Kultury.

Zajęcia dla dzieci odbywały się od 01 do 31 sierpnia 2019 r. i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Zajęcia dla dzieci prowadzone były w sierpniu 2019 r. przez kwalifikowanego pedagoga, zgodnie z opracowanym programem.

LINDA MINI – opis zajęć

Chętnych do pomocy w realizacji projektu prosimy o kontakt.