• Powołanie inspektora RODO

  W dniu 6 lipca 2019 roku Zarząd Stowarzyszenia Linda podjął uchwałę, na mocy której powołany został inspektor danych osobowych. Tym samym spełnione zostają wszystkie wymogi jakie nakłada na Stowarzyszenie art….


  Kontynuuj czytanie
 • XXV LATO Z MUZYKĄ

  Tego lata, kolejny raz będzie miał miejsce festiwal muzyczny organizowany przez Witolda Kacprzaka w Grotnikach. Oprócz tradycyjnych koncertów w kościele odbędą się również koncerty specjalne.


  Kontynuuj czytanie
 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda

  W sobotę 15 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda. Obecni na spotkaniu członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli, przedstawione przez Zarząd, sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Po zakończeniu…


  Kontynuuj czytanie
 • Zamknięcie projektu „Budowa ogródka rekreacyjnego”

  Stowarzyszenie Linda przystąpiło w 2017 roku do realizacji projektu pod nazwą „Budowa ogródka rekreacyjnego”, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu przylegającego do Świetlicy Wiejskiej w Jedliczu A. Stowarzyszenie Linda miało…


  Kontynuuj czytanie
 • Zamknięcie konkursu „Uchrońmy od zapomnienia!”

  30-go września 2018 roku minął termin składania prac konkursowych. Obecnie Komisja Konkursowa ocenia zgłoszone prace, które napłynęły w liczbie 19. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 10-go listopada…


  Kontynuuj czytanie
 • Dzień Edukacji Narodowej w ZSG w Grotnikach

  Z okazji Święta Nauczyciela przedstawiciele Stowarzyszenia Linda złożyli wizytę w zaprzyjaźnionej szkole w Grotnikach. W przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyła się oficjalna uroczystość Dnia Edukacji Narodowej wraz z ceremonią…


  Kontynuuj czytanie
 • Podziękowanie za udział w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej

  Stowarzyszenie Linda otrzymało od organizatorów podziękowanie za udział w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej.


  Kontynuuj czytanie
 • XXIV LATO Z MUZYKĄ

  XXIV LATO Z MUZYKĄ to kolejny festiwal muzyczny organizowany przez Witolda Kacprzaka w Grotnikach. Przez cztery niedzielne wieczory, od godziny 18:30, w grotnickim kościele będzie można wysłuchać koncertów w…


  Kontynuuj czytanie
 • Dzień sąsiada

  W sobotę, 23-go czerwca 2018 roku, Stowarzyszenie Linda czynnie włączyło się do, odbywającego się w Ustroniu, pikniku rodzinnego pod hasłem: „Powitanie wakacji”. Zorganizowaliśmy punkt informacji medycznej, gdzie można było zasięgnąć…


  Kontynuuj czytanie
 • Stowarzyszenie Linda na lekcji WOS w grotnickiej szkole

  Najlepszą metodą edukacji społecznej jest bezpośredni kontakt młodzieży z osobami zaangażowanymi społecznie. Wychodząc z tego założenia, na jednym ze spotkań z dyrekcją ZSG w Grotnikach zaproponowaliśmy „żywą” lekcję WOS-u…


  Kontynuuj czytanie