Aleja lipowa w Grotnikach uratowana

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Pani Wójt Wioleta Głowacka wycofała projekt uchwały zdejmującej ochronę z alei lipowej w Grotnikach. W uzasadnieniu powołała się na protesty społeczne, w tym również stanowisko Stowarzyszenia Linda.

Stowarzyszenie Linda odbiera decyzję Pani Wójt jako wyraz zrozumienia podnoszonych przez nas kwestii oraz właściwą reakcję władzy samorządowej na opinię mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że ochrona szczególnych obiektów przyrodniczych będzie priorytetem zarówno dla mieszkańców, jak i dla wszystkich odpowiedzialnych za kierowanie gminą.

Comments are closed.