Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Linda

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik i Ustronia „Linda” zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Zatoce Linda w Grotnikach, przy ulicy Brzozowej 27 w dniu 24-06-2023 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i w dniu 24-06-2023 o godzinie 17:10 w drugim terminie.

Zaproszenia oraz materiały na zebranie zostały wysłane do członków Stowarzyszenia drogą e-mailową.